Przez cały rok wolno polować na:

  • jenoty, norkę amerykańską, szopa pracza
  • borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich, na których występuje cietrzew lub głuszec;
  • lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok;
  • piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych.

* Na terenach województwa: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego
do 31.I

** Zbożowe, białoczelne - woj. lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie do 31.I
Gęgawy - woj. zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie do 15.I

*** Obowiązuje od 1 marca 2019