Koło Łowieckie "Lasy"
przy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

Adres:
ul. Grójecka 127
02-124  Warszawa

NIP: 526-178-12-75
REGON: 010200599

Konto (PLN): 15 1020 1055 0000 9902 0116 8590
PKO BP S.A.