Prezes - Jacek Przypaśniak

Łowczy - Jacek Gardocki

Podłowczy - Rafał Gwizdała,

Skarbnik - Damian Zieliński,

Sekretarz - Łukasz Przypaśniak,

... - ...

Podłowczy do 01.07.2021 r. - Bernard Szypryt,

Sekretarz do 30.04.2019 r. - Andrzej Krupski

Skarbnik do 01.07.2021 r. - Jan Tabor

od lewej: A. Krupski, J. Gardocki, J. Tabor, J. Przypaśniak