Prezes - Jacek Przypaśniak 

Podłowczy - Rafał Gwizdała

Skarbnik - Damian Zieliński

Sekretarz - Łukasz Przypaśniak

... - ...

Sekretarz do 30.04.2019 r. - Andrzej Krupski 

Podłowczy do 01.07.2021 r. - Bernard Szypryt

Skarbnik do 01.07.2021 r. - Jan Tabor

Łowczy do 31.12.2022 r. - Jacek Gardocki

od lewej: A. Krupski, J. Gardocki, J. Tabor, J. Przypaśniak