Prezes - Edwin Drobkiewicz

Łowczy - Jacek Przypaśniak

Sekretarz - Piotr Kozarski

Skarbnik - Tomasz Grądzki

Członek Zarządu - Bernard Szypryt,

od lewej: J. Przypaśniak, E. Drobkiewicz, T. Grądzki, P. Kozarski

fot. Karolina Lew-Mirska